Haminan Kokoomuksella on tällä hetkellä seitsemän valtuustopaikkaa.
Valtuustoryhmän valtuutetut ja varavaltuutetut:​
Kaupunginvaltuutettujen yhteystiedot löydät kuvaa klikkaamalla.
Varavaltuutetut
Veli-Matti Hartikainen
veli-matti.hartikainen@hamina.fi
Milko Niemi
milko.niemi@hamina.fi
Eeva Rautamaa
eeva.rautamaa@hamina.fi
Elina Inkeroinen-Lalu
elina.inkeroinen-lalu@hamina.fi
Jaana Suikkanen
jaana.suikkanen@hamina.fi
Sanna Vapalahti
sanna.k.vapalahti@hamina.fi
Tuija Vuoksiala
tuija.vuoksiala@hamina.fi
Show More
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Mervi Visuri
mervi.visuri@haminanseudunauto.fi
Santtu Pärssinen
santtu.parssinen@hamina.fi
Show More

© 2020 Haminan Kokoomus

Elina Inkeroinen-Lalu

elina.inkeroinen-lalu@hamina.fi